15
Пон, Юли

Общи условия

Uncategorised
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Общи условия

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА MODARTS.EU

"МодАртс" ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206095181 , тел.: +359885570375 електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., интернет страница: http://www.modarts.eu/

Дружеството притежава и управлява медийният сайт: modarts.eu.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "МодАртс" ЕООД (наричан по-долу МодАртс) от една страна и потребителите на Интернет сайта на modarts.eu.

В случай, че разглеждате и използвате предлаганите на този сайт услуги и информация, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия условия за използване на услугите на  modarts.eu, с Политиката за защита на личните данни и Политиката за бисквитките потвърждавате, че ги приемате.

І. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

 1. МодАртс предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, безплатни обяви, дискусионни клубове, обяви, публикуване на прес съобщения и рекламни карета, използване на система за пазаруване в интернет, достъп до публични интернет точки, електронна и мобилна търговия , директна публикация на рекламни форми, наричани за краткост УСЛУГИТЕ.
 2. МодАртс предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

2.1. Съдържанието и Условията на този сайт може да бъдат променяни по всяко време, могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. МодАртс не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: Общи условия условия на МодАртс.

2.2. При използване УСЛУГИТЕ на МодАртс потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

2.3 Този уебсайт съдържа материали и информация, които са изготвени от МодАртс,освен случаите, в които под материалите не е посочен друг източник или автор. Тези материали и информация включват, но не се ограничават само до съдържание, дизайн, оформление, графика, външен вид,текст, послания. Възпроизвеждането е забранено, освен при спазване на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.

2.4. Всички запазени на този уебсайт търговски марки или други права на интелектуална собственост, които не са собственост на сайта, се признават за собственост на съответните им притежатели.

2.5 Този сайт може да предоставя и включва  връзки към други сайтове. Тези връзки се предоставят единствено за удобство на потребителите на този сайт, за да получат допълнителна инхформация, която може да представлява интерес за тях. МодАртс не носи отговорност за съдържанието на връзките с другите сайтове.

 1. Авторски права.

Авторско съдържание в сайта на "МодАртс" ЕООД

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на "МодАртс" ЕООД, са собственост на "МодАртс" ЕООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

3.2. Всички елементи на съдържанието на сайта на "МодАртс" ЕООД   (дизайн, лого, текст, снимки, рисунки, графики и друга информация или елементи), са собственост на "МодАртс" ЕООД и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

 Забранява се копирането, разпространението и ползването на всички елементи, материали притежание на "МодАртс" ЕООД, както и публичен показ на частот съдържанието или цялото съдържание, без изричното писмено съгласие от притежателите им.

Всяко неразрешено ползване на modarts.eu ще се преследва по предвидения от закона ред.

Допуска се публикуване на текстови материали само след изричното писмено съгласие на "МодАртс" ЕООД и чрез посочване на източника и добавяне на линк modarts.eu.

3.5. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и други подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от групата на „МодАртс" ЕООД, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „МодАртс" ЕООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

 1. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. " МодАртс" ЕООД е разпространител (и не е издател) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на МодАртс" ЕООД, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на МодАртс" ЕООД. „МодАртс" ЕООД, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.

4.2. В много случаи, съдържанието, което е на разположение на сайта на "МодАртс" ЕООД " представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с " МодАртс" ЕООД " „МодАртс" ЕООД нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността, на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайта на " МодАртс" ЕООД от трета страна. При никакви обстоятелства " МодАртс" ЕООД не носи отговорност за вредите, причинени от вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайта на " МодАртс" ЕООД. "МодАртс" ЕООД " не носи отговорност за действия или бездействие от ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайта на " МодАртс" ЕООД. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайта на " МодАртс" ЕООД. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 1. "МодАртс" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.
 2. Кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка със Сайта www.modarts.eu, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване е описано подробно в Политиката за защита на личните данни, която предоставя и допълнителна информация и съдействие в тази връзка.
 3. МодАртс се задължава да не разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и да не предоставя такава информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен когато:

а) е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

в)други посочени в закона случаи.

 1. Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID, парола и електронен пощенски адрес изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от modarts.eu по електронен път- в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на modarts.eu
 2. Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от modarts.eu за целите и по начина, описани в Политиката за защита на личните данни.
 3. Modarts.eu изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 4. Съдържанието на сайта и промените в него се определят изцяло по преценка на МодАртс.

МодАртс има право да публикува информационни материали и търговски съобщения на сайта, включително и материали и търговски съобщения на трети лица.

 1. МодАртс не носи отговорност:

2.1. за невъзможност за достъп до Интернет сайта или нарушено функциониране на сайта, включително и по технически причини, в резултат на тестове на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по сайта, насочена към подобряване или преработка на сайта и/или неговото съдържание и/или подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги;

2.2. за функционирането на интернет мрежата и нейната свързаност с крайните устройства на потребителите и участниците;

2.3. за евентуално наличие на "вируси" или други вредоносни последици от използването на сайта;

2.4. за злонамерени действия на потребител, участник или трето лице;

2.5. за други обстоятелства, намиращи се извън контрола на МодАртс - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет. Извън контрола на МодАртс е и всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и др.п.

2.6. за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

 1. МодАртс не носи отговорност спрямо участниците и потребителите на сайта за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на:

3.1. прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение или ограничаване на услугите.

3.2. изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез http://www.modarts.eu/

VІІІ. ДРУГИ

 1. МодАртс има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.
 2. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на МодАртс, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
 3. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че МодАртс е свързан с тази мрежа, МодАртс не гарантира, че потокът информация към и от МодАртс няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.
 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност в случай на нарушаване на настоящите Общи условия и каквото и да е нарушаване на приложимото законодателство при използването на сайта и неговото съдържание и е длъжен да обезщети Дружеството за всички вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, резултат на нарушението, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица.
 5. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 6. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 7. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите Общи условия, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са актуални към 30.05.2020 година.